Trendy jako 21/11/2019 o 19:45

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 5.6 3.7 13.0 WsPnWs 97 995.0 5.8
5 minut temu 5.6 1.9 11.1 WsPnWs 97 995.1 5.8
10 minut temu 5.6 5.6 9.3 WsPnWs 97 995.1 5.8
15 minut temu 5.6 1.9 5.6 WsPnWs 97 995.1 5.6
20 minut temu 5.6 3.7 5.6 WsPnWs 97 995.1 5.6
30 minut temu 5.7 1.9 5.6 WsPnWs 97 995.1 5.6
45 minut temu 5.7 1.9 5.6 WsPnWs 97 995.0 5.6
60 minut temu 5.7 3.7 5.6 WsPnWs 97 995.1 5.6
75 minut temu 5.8 1.9 7.4 WsPnWs 97 995.1 5.6
90 minut temu 5.8 3.7 9.3 WsPnWs 97 995.2 5.6
105 minut temu 5.8 7.4 18.5 WsPnWs 97 995.2 5.6
120 minut temu 5.9 7.4 18.5 WsPnWs 97 995.3 5.6

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 5.8 mm (0.2 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 0 dni od ostatniego deszczu w 21/11/2019 19:32
Wczoraj 9.4 mm Tydzień 13.6 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 88.6 mm (17 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 1146.4 mm ( 215 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 7.4 °C o 10:33 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 8.6 °C o 13:23 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 12.4 °C w 01/11/2019 Najcieplejszy dzień 11.6 °C w 01/11/2019
Rok 25.6 °C w 02/08/2019 Najcieplejsza noc 11.3 °C w 01/11/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 5.6 °C o 19:42 Min < 0 °C 3 dni
Wczoraj 4.7 °C o 07:10 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć -3.5 °C w 18/11/2019 Najzimniejszy dzień 2.1 °C w 18/11/2019
Rok -3.5 °C w 18/11/2019 Najzimniejsza noc 0.2 °C w 18/11/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 997.3 hPa o 10:42 Dzi¶ 3.8 °C o 18:22
Wczoraj 1001.8 hPa o 00:00 Wczoraj 2.3 °C o 03:29
Miesi±ć 1023.3 hPa w 17/11/2019 Miesi±ć -4.4 °C w 18/11/2019
Rok 1043.3 hPa w 02/01/2019 Rok -5.1 °C w 01/02/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 5.8 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 9.4 mm
Miesi±ć 9.2 mm Miesi±ć 88.6 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 76 W/m2 o 13:33 Dzi¶ 0.5 index o 13:20
Wczoraj 107.0 W/m2 o 11:16 Wczoraj 0.6 index o 11:13

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 6.9 km/h WsPnWs
Poryw 4.8 km/h WsPnWs
Poryw/h 19.3 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 20.9 km/h WsPnWs o 18:35
Wczoraj 31.5 km/h o 21:23
Miesi±ć 46.7 km/h w 11/11/2019
Rok 79.6 km/h w 08/02/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 10.6 km/h E o 16:28
Wczoraj 15.8 km/h o 21:38
Miesi±ć 29.4 km/h w 01/11/2019
Rok 49.4 km/h w 12/03/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 32.41 km
Miesi±ć 2567.34 km
Rok 57935.99 km