Trendy jako 19/09/2019 o 03:40

 

CZAS TEMP
°C
PRĘDKO¦Ć WIATRU
km/h
PORYW WIATRU
km/h
KIERUNEK WIATRU
 
WILGOTNO¦Ć
%
CI¦NIENIE
hPa
DESZCZ
mm
Aktualny 7.4 0.0 0.0 Pn 95 1030.6 0.0
5 minut temu 7.4 0.0 0.0 Pn 95 1030.7 0.0
10 minut temu 7.4 0.0 0.0 Pn 95 1030.7 0.0
15 minut temu 7.5 0.0 0.0 Pn 95 1030.8 0.0
20 minut temu 7.6 0.0 0.0 Pn 95 1030.8 0.0
30 minut temu 7.6 0.0 0.0 Pn 94 1030.8 0.0
45 minut temu 7.8 0.0 0.0 Pn 93 1030.8 0.0
60 minut temu 8.5 0.0 0.0 Pn 93 1030.9 0.0
75 minut temu 9.1 0.0 0.0 Pn 94 1030.9 0.0
90 minut temu 9.4 0.0 0.0 Pn 94 1030.9 0.0
105 minut temu 10.0 0.0 0.0 Pn 93 1030.9 0.0
120 minut temu 10.5 0.0 1.9 Pn 94 1030.9 0.0

Rekordy i Statystyki

DESZCZ HISTORIA DESZCZU
Dzi¶ 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) Dzi¶ 1 dzień od ostatniego deszczu w 18/09/2019 07:41
Wczoraj 0.2 mm Tydzień 32.8 mm w ci±gu ostatnich 7 dni.
Miesi±ć 62.0 mm (14 deszczowych dni w tym miesi±cu) Miesi±ć 0.0 mm ostatni miesi±c.
Rok 861.0 mm ( 167 deszczowych dni w tym roku) Rok 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia.
MAKSYMALNE TEMPERATURY GORˇCE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 11.6 °C o 00:00 Max > 30 °C 0 dni
Wczoraj 21.0 °C o 16:27 Max > 25 °C 0 dni
Miesi±ć 21.0 °C w 18/09/2019 Najcieplejszy dzień 16.0 °C w 03/09/2019
Rok 25.6 °C w 02/08/2019 Najcieplejsza noc 15.2 °C w 11/09/2019
NAJNIŻSZE TEMPERATURY ZIMNE DNI W TYM MIESIˇCU
Dzi¶ 7.4 °C o 03:35 Min < 0 °C 0 dni
Wczoraj 4.9 °C o 06:10 Min < -15 °C 0 dni
Miesi±ć 4.4 °C w 17/09/2019 Najzimniejszy dzień 12.2 °C w 17/09/2019
Rok -1.6 °C w 01/02/2019 Najzimniejsza noc 9.5 °C w 17/09/2019
NAJWYŻSZE CI¦NIENIE NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZˇCY WIATRU (WIND CHILL)
Dzi¶ 1031.3 hPa o 00:00 Dzi¶ 7.4 °C o 03:35
Wczoraj 1031.4 hPa o 22:46 Wczoraj 4.9 °C o 06:10
Miesi±ć 1038.2 hPa w 13/09/2019 Miesi±ć 4.4 °C w 17/09/2019
Rok 1043.3 hPa w 02/01/2019 Rok -5.1 °C w 01/02/2019
EWAPOTRANSPIRACJA DESZCZ
Dzi¶ 0.0 mm Dzi¶ 0.0 mm
Wczoraj 0.0 mm Wczoraj 0.2 mm
Miesi±ć 28.5 mm Miesi±ć 62.0 mm
NAJWYŻSZE NASŁONECZNIENIE NAJWYŻSZY INDEX UV
Dzi¶ 0 W/m2 o 00:00 Dzi¶ 0.0 index o 00:00
Wczoraj 645.0 W/m2 o 13:56 Wczoraj 3.3 index o 13:28

Dane Wiatru

AKTUALNY Wind direction plot
Teraz 0.0 km/h PnPnZd
Poryw 0.0 km/h PnPnZd
Poryw/h 0.0 km/h
NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 3.7 km/h PnPnZd o 00:13
Wczoraj 13.0 km/h o 12:28
Miesi±ć 45.0 km/h w 06/09/2019
Rok 79.6 km/h w 08/02/2019
NAJWYŻSZE ¦REDNIE PORYWY WIATRU
Dzi¶ 1.0 km/h PnPnZd o 00:45
Wczoraj 9.5 km/h o 13:47
Miesi±ć 33.2 km/h w 11/09/2019
Rok 49.4 km/h w 12/03/2019
RUCH WIATRU
Dzi¶ 0.00 km
Miesi±ć 3377.70 km
Rok 48787.64 km