^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Септември 20191 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 9.8°C
Усреднена атм. налягане 1019.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.6 km/h
Усреднена посока навятъра 266° (З)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 799.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 15:33
Max. температура 16.3°C на 01 в 17:57
Min. температура 8.2°C на 01 в 03:48
Max. влажност 96% на 01 в 02:04
Min. влажност 73% на 01 в 12:53
Max. атм. налягане 1021.9 mb на 01 в 21:16
Min. атм. налягане 1016.7 mb на 01 в 00:01
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 01 в 15:45
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 271°(З) на 01 в 17:16
Max индекс на топлината 16.3°C на 01 в 17:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.3°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1020.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 13.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 20.8 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 1.2 mm
Годишни Валежи 800.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 23:33
Max. температура 16.8°C на 02 в 15:59
Min. температура 12.3°C на 02 в 06:11
Max. влажност 97% на 02 в 23:53
Min. влажност 79% на 02 в 17:07
Max. атм. налягане 1021.9 mb на 02 в 02:21
Min. атм. налягане 1019.8 mb на 02 в 12:51
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 02 в 13:47
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 247°(ЗЮЗ) на 02 в 14:16
Max индекс на топлината 16.8°C на 02 в 15:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.1°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 14.5°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.5 km/h
Усреднена посока навятъра 243° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 7.6 mm
Годишни Валежи 806.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 03 в 22:21
Max. температура 16.9°C на 03 в 13:19
Min. температура 10.7°C на 03 в 23:59
Max. влажност 98% на 03 в 09:07
Min. влажност 92% на 03 в 23:15
Max. атм. налягане 1020.2 mb на 03 в 00:05
Min. атм. налягане 1016.0 mb на 03 в 18:40
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 03 в 13:28
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 229°(ЮЗ) на 03 в 12:48
Max индекс на топлината 16.9°C на 03 в 13:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 9.4°C
Усреднена атм. налягане 1020.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 15.2 km/h
Усреднена посока навятъра 312° (СЗ)
Месечни валежи 8.8 mm
Годишни Валежи 807.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 07:22
Max. температура 14.9°C на 04 в 12:29
Min. температура 8.9°C на 04 в 23:56
Max. влажност 96% на 04 в 08:04
Min. влажност 65% на 04 в 19:07
Max. атм. налягане 1029.8 mb на 04 в 23:54
Min. атм. налягане 1014.7 mb на 04 в 07:35
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 04 в 14:53
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 355°(С) на 04 в 17:23
Max индекс на топлината 14.9°C на 04 в 12:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 9.7°C
Усреднена атм. налягане 1029.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.8 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 8.8 mm
Годишни Валежи 807.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 16.4°C на 05 в 12:24
Min. температура 8.4°C на 05 в 06:41
Max. влажност 92% на 05 в 06:52
Min. влажност 72% на 05 в 15:09
Max. атм. налягане 1031.4 mb на 05 в 09:31
Min. атм. налягане 1024.1 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 05 в 23:49
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 276°(З) на 05 в 23:52
Max индекс на топлината 16.4°C на 05 в 12:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.1°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1022.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.1 km/h
Усреднена посока навятъра 275° (З)
Месечни валежи 12.2 mm
Годишни Валежи 811.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 05:15
Max. температура 17.4°C на 06 в 13:45
Min. температура 11.8°C на 06 в 23:59
Max. влажност 97% на 06 в 06:08
Min. влажност 65% на 06 в 17:53
Max. атм. налягане 1026.5 mb на 06 в 23:59
Min. атм. налягане 1020.1 mb на 06 в 07:06
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 06 в 01:51
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 268°(З) на 06 в 04:00
Max индекс на топлината 17.4°C на 06 в 13:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.4°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1028.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.2 km/h
Усреднена посока навятъра 263° (З)
Месечни валежи 12.2 mm
Годишни Валежи 811.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 18.7°C на 07 в 16:12
Min. температура 10.4°C на 07 в 22:55
Max. влажност 92% на 07 в 04:51
Min. влажност 60% на 07 в 16:12
Max. атм. налягане 1029.6 mb на 07 в 13:14
Min. атм. налягане 1026.4 mb на 07 в 00:53
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 07 в 20:35
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 237°(ЗЮЗ) на 07 в 19:26
Max индекс на топлината 18.7°C на 07 в 16:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.5°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 12.3°C
Усреднена атм. налягане 1022.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.0 km/h
Усреднена посока навятъра 228° (ЮЗ)
Месечни валежи 14.4 mm
Годишни Валежи 813.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 08 в 23:50
Max. температура 15.6°C на 08 в 13:12
Min. температура 11.1°C на 08 в 01:36
Max. влажност 97% на 08 в 14:46
Min. влажност 87% на 08 в 18:07
Max. атм. налягане 1028.6 mb на 08 в 00:01
Min. атм. налягане 1012.7 mb на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 08 в 18:06
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 259°(З) на 08 в 18:06
Max индекс на топлината 15.6°C на 08 в 13:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1015.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.1 km/h
Усреднена посока навятъра 338° (ССЗ)
Месечни валежи 16.4 mm
Годишни Валежи 815.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 09 в 00:31
Max. температура 16.2°C на 09 в 14:43
Min. температура 8.7°C на 09 в 23:08
Max. влажност 97% на 09 в 00:40
Min. влажност 65% на 09 в 17:30
Max. атм. налягане 1021.1 mb на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 09 в 00:37
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 09 в 12:36
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 026°(ССИ) на 09 в 12:35
Max индекс на топлината 16.1°C на 09 в 14:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.7°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.7 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 22.4 mm
Годишни Валежи 821.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 22:01
Max. температура 15.8°C на 10 в 21:34
Min. температура 8.2°C на 10 в 02:55
Max. влажност 98% на 10 в 23:59
Min. влажност 77% на 10 в 10:01
Max. атм. налягане 1021.9 mb на 10 в 02:31
Min. атм. налягане 1013.1 mb на 10 в 23:18
Max скорост на вятъра 29.6 km/h на 10 в 21:32
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 217°(ЮЗ) на 10 в 17:42
Max индекс на топлината 15.8°C на 10 в 21:34

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 12.7°C
Усреднена атм. налягане 1017.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 12.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 19.2 km/h
Усреднена посока навятъра 255° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 29.2 mm
Годишни Валежи 828.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 11 в 00:53
Max. температура 16.6°C на 11 в 16:15
Min. температура 12.9°C на 11 в 07:02
Max. влажност 98% на 11 в 02:46
Min. влажност 75% на 11 в 15:45
Max. атм. налягане 1021.2 mb на 11 в 21:20
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 11 в 03:22
Max скорост на вятъра 31.5 km/h на 11 в 03:32
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 214°(ЮЗ) на 11 в 03:35
Max индекс на топлината 16.6°C на 11 в 16:15

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 1024.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.7 km/h
Усреднена посока навятъра 257° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 837.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 12 в 05:35
Max. температура 17.1°C на 12 в 17:58
Min. температура 8.8°C на 12 в 23:59
Max. влажност 98% на 12 в 11:12
Min. влажност 67% на 12 в 18:19
Max. атм. налягане 1034.0 mb на 12 в 23:54
Min. атм. налягане 1017.6 mb на 12 в 07:07
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 12 в 08:36
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 12 в 07:57
Max индекс на топлината 17.1°C на 12 в 17:58

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.1°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 9.5°C
Усреднена атм. налягане 1036.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.6 km/h
Усреднена посока навятъра 281° (З)
Месечни валежи 38.8 mm
Годишни Валежи 837.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 17.4°C на 13 в 16:21
Min. температура 6.4°C на 13 в 23:43
Max. влажност 97% на 13 в 23:58
Min. влажност 63% на 13 в 17:27
Max. атм. налягане 1038.2 mb на 13 в 12:58
Min. атм. налягане 1033.9 mb на 13 в 00:11
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 13 в 13:32
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 231°(ЮЗ) на 13 в 15:47
Max индекс на топлината 17.4°C на 13 в 16:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 13.0°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.8°C
Усреднена атм. налягане 1030.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.9 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 39.2 mm
Годишни Валежи 838.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 14 в 21:12
Max. температура 16.6°C на 14 в 13:31
Min. температура 7.5°C на 14 в 00:01
Max. влажност 98% на 14 в 23:59
Min. влажност 80% на 14 в 13:32
Max. атм. налягане 1035.4 mb на 14 в 00:24
Min. атм. налягане 1025.6 mb на 14 в 23:58
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 14 в 14:25
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 14 в 23:55
Max индекс на топлината 16.6°C на 14 в 13:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.4°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 14.0°C
Усреднена атм. налягане 1024.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.8 km/h
Усреднена посока навятъра 253° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 60.6 mm
Годишни Валежи 859.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 15 в 22:33
Max. температура 15.9°C на 15 в 13:06
Min. температура 12.2°C на 15 в 09:21
Max. влажност 100% на 15 в 06:59
Min. влажност 96% на 15 в 20:35
Max. атм. налягане 1025.8 mb на 15 в 00:50
Min. атм. налягане 1022.0 mb на 15 в 19:21
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 14 в 00:29
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 261°(З) на 15 в 00:28
Max индекс на топлината 15.9°C на 15 в 13:06

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 11.0°C
Усреднена атм. налягане 1025.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 6° (С)
Месечни валежи 61.8 mm
Годишни Валежи 860.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 00:44
Max. температура 15.6°C на 16 в 17:54
Min. температура 8.7°C на 16 в 23:59
Max. влажност 99% на 16 в 11:40
Min. влажност 76% на 16 в 17:57
Max. атм. налягане 1028.3 mb на 16 в 23:19
Min. атм. налягане 1022.7 mb на 16 в 05:21
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 16 в 13:55
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 023°(ССИ) на 16 в 12:33
Max индекс на топлината 15.6°C на 16 в 17:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.8°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1028.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.4 km/h
Усреднена посока навятъра 39° (СИ)
Месечни валежи 61.8 mm
Годишни Валежи 860.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 18.1°C на 17 в 19:18
Min. температура 4.4°C на 17 в 07:54
Max. влажност 99% на 17 в 09:40
Min. влажност 64% на 17 в 18:14
Max. атм. налягане 1029.9 mb на 17 в 11:09
Min. атм. налягане 1027.7 mb на 17 в 02:16
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 17 в 13:57
Maxскорост на поривите 11.1 km/h от 037°(СИ) на 17 в 14:18
Max индекс на топлината 18.1°C на 17 в 19:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Септември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 9.7°C
Усреднена атм. налягане 1030.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 2.4 km/h
Усреднена посока навятъра 32° (ССИ)
Месечни валежи 62.0 mm
Годишни Валежи 861.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 07:42
Max. температура 21.0°C на 18 в 16:52
Min. температура 4.9°C на 18 в 06:21
Max. влажност 100% на 18 в 09:10
Min. влажност 53% на 18 в 17:05
Max. атм. налягане 1031.4 mb на 18 в 22:48
Min. атм. налягане 1029.4 mb на 18 в 04:48
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 18 в 13:48
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 028°(ССИ) на 18 в 14:58
Max индекс на топлината 24.9°C на 18 в 17:05

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Септември 2019 до днес 18
Усреднена температура 13.1°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 11.1°C
Усреднена атм. налягане 1024.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.6 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 62.0 mm
Годишни Валежи 861.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 11 в 00:52
Max. температура 21.0°C на 18 в 16:52
Min. температура 4.4°C на 17 в 07:54
Max. влажност 100% на 18 в 09:10
Min. влажност 53% на 18 в 17:05
Max. атм. налягане 1038.2 mb на 13 в 12:58
Min. атм. налягане 1012.0 mb на 09 в 00:36
Max скорост на вятъра 31.5 kmh от 256°(ЗЮЗ) на 11 в 03:32
Maxскорост на поривите 44.4 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 11 в 03:35
Max индекс на топлината 24.9°C на 18 в 17:05
Growing degrees days :67.4GDD
Corn growing degrees days:285.6 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:30hrs ET :2.0 mm 800.0 W/mВ 3.4 uv
02 00:18hrs ET :2.0 mm 613.0 W/mВ 4.5 uv
03 00:12hrs ET :1.1 mm 526.0 W/mВ 3.5 uv
04 03:06hrs ET :2.0 mm 800.0 W/mВ 3.8 uv
05 00:30hrs ET :2.0 mm 816.0 W/mВ 3.5 uv
06 02:30hrs ET :2.2 mm 889.0 W/mВ 3.7 uv
07 01:18hrs ET :1.8 mm 647.0 W/mВ 4.2 uv
08 00:00hrs ET :1.2 mm 376.0 W/mВ 2.4 uv
09 03:36hrs ET :2.1 mm 877.0 W/mВ 3.5 uv
10 00:06hrs ET :1.0 mm 218.0 W/mВ 1.6 uv
11 01:06hrs ET :1.9 mm 793.0 W/mВ 4.3 uv
12 02:06hrs ET :1.3 mm 854.0 W/mВ 3.8 uv
13 04:00hrs ET :1.6 mm 835.0 W/mВ 3.6 uv
14 00:24hrs ET :1.1 mm 765.0 W/mВ 3.8 uv
15 00:00hrs ET :0.7 mm 241.0 W/mВ 2.0 uv
16 00:54hrs ET :1.2 mm 844.0 W/mВ 3.8 uv
17 05:00hrs ET :1.5 mm 666.0 W/mВ 3.2 uv
18 04:42hrs ET :1.7 mm 645.0 W/mВ 3.3 uv


Превалявания Общо
00.2 mm на 1
01.0 mm на 2
06.4 mm на 3
01.2 mm на 4
03.4 mm на 6
02.2 mm на 8
02.0 mm на 9
06.0 mm на 10
06.8 mm на 11
09.6 mm на 12
00.4 mm на 14
21.4 mm на 15
01.2 mm на 16
00.2 mm на 18