^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Юли 20191 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.7°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 10.6°C
Усреднена атм. налягане 1023.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.5 km/h
Усреднена посока навятъра 305° (СЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 508.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 03:38
Max. температура 19.3°C на 01 в 15:12
Min. температура 11.4°C на 01 в 05:14
Max. влажност 94% на 01 в 04:55
Min. влажност 57% на 01 в 15:02
Max. атм. налягане 1028.3 mb на 01 в 23:27
Min. атм. налягане 1017.5 mb на 01 в 00:01
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 00 в 00:21
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 281°(З) на 01 в 00:20
Max индекс на топлината 19.3°C на 01 в 15:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.0°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 9.6°C
Усреднена атм. налягане 1029.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.5 km/h
Усреднена посока навятъра 314° (СЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 508.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 17.2°C на 02 в 14:17
Min. температура 11.0°C на 02 в 23:59
Max. влажност 88% на 02 в 00:33
Min. влажност 58% на 02 в 13:50
Max. атм. налягане 1030.4 mb на 02 в 23:59
Min. атм. налягане 1028.0 mb на 02 в 03:27
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 02 в 17:11
Maxскорост на поривите 16.6 km/h от 324°(СЗ) на 02 в 20:46
Max индекс на топлината 17.2°C на 02 в 14:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 10.3°C
Усреднена атм. налягане 1030.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.0 km/h
Усреднена посока навятъра 324° (СЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 508.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 22.8°C на 03 в 17:20
Min. температура 8.8°C на 03 в 05:45
Max. влажност 98% на 03 в 05:01
Min. влажност 46% на 03 в 17:31
Max. атм. налягане 1031.1 mb на 03 в 11:01
Min. атм. налягане 1028.7 mb на 03 в 21:27
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 03 в 15:55
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 324°(СЗ) на 03 в 00:24
Max индекс на топлината 25.1°C на 03 в 15:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня4 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 10.8°C
Усреднена атм. налягане 1026.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 286° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.2 mm
Годишни Валежи 508.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 19.6°C на 04 в 15:40
Min. температура 7.1°C на 04 в 04:45
Max. влажност 97% на 04 в 05:22
Min. влажност 63% на 04 в 15:21
Max. атм. налягане 1028.8 mb на 04 в 00:31
Min. атм. налягане 1024.7 mb на 04 в 23:46
Max скорост на вятъра 16.6 km/h на 04 в 17:53
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 263°(З) на 04 в 18:23
Max индекс на топлината 19.6°C на 04 в 15:40

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 86%
Усреднена точка на оросяване 13.1°C
Усреднена атм. налягане 1021.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.6 km/h
Усреднена посока навятъра 261° (З)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 508.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 05 в 07:27
Max. температура 20.3°C на 05 в 18:23
Min. температура 11.3°C на 05 в 04:18
Max. влажност 97% на 05 в 09:19
Min. влажност 71% на 05 в 18:31
Max. атм. налягане 1024.7 mb на 05 в 00:01
Min. атм. налягане 1018.2 mb на 05 в 23:08
Max скорост на вятъра 16.6 km/h на 05 в 20:03
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 258°(ЗЮЗ) на 05 в 11:19
Max индекс на топлината 23.0°C на 05 в 18:24

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.0°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 13.9°C
Усреднена атм. налягане 1016.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.5 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 4.0 mm
Годишни Валежи 511.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 18:51
Max. температура 17.4°C на 06 в 14:46
Min. температура 12.6°C на 06 в 23:59
Max. влажност 96% на 06 в 18:23
Min. влажност 87% на 06 в 23:37
Max. атм. налягане 1018.4 mb на 06 в 00:01
Min. атм. налягане 1015.4 mb на 06 в 07:43
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 06 в 03:10
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 262°(З) на 06 в 02:46
Max индекс на топлината 17.4°C на 06 в 14:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 14.6°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1019.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.4 km/h
Усреднена посока навятъра 262° (З)
Месечни валежи 4.0 mm
Годишни Валежи 511.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 07 в 23:59
Max. температура 20.6°C на 07 в 16:16
Min. температура 10.6°C на 07 в 05:47
Max. влажност 92% на 07 в 05:17
Min. влажност 55% на 07 в 17:55
Max. атм. налягане 1020.0 mb на 07 в 14:46
Min. атм. налягане 1017.6 mb на 07 в 00:28
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 07 в 08:32
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 262°(З) на 07 в 08:32
Max индекс на топлината 24.6°C на 07 в 16:21

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.8°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 13.2°C
Усреднена атм. налягане 1020.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.1 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 4.0 mm
Годишни Валежи 511.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 20.0°C на 08 в 15:46
Min. температура 12.4°C на 08 в 04:26
Max. влажност 95% на 08 в 07:15
Min. влажност 71% на 08 в 15:56
Max. атм. налягане 1021.3 mb на 08 в 23:33
Min. атм. налягане 1019.2 mb на 08 в 04:52
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 08 в 20:24
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 234°(ЮЗ) на 08 в 16:18
Max индекс на топлината 20.0°C на 08 в 15:45

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.8°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 14.1°C
Усреднена атм. налягане 1020.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.1 km/h
Усреднена посока навятъра 240° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 4.0 mm
Годишни Валежи 511.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 20.7°C на 09 в 16:06
Min. температура 13.5°C на 09 в 02:47
Max. влажност 97% на 09 в 06:51
Min. влажност 65% на 09 в 16:53
Max. атм. налягане 1021.3 mb на 09 в 00:32
Min. атм. налягане 1018.5 mb на 09 в 23:59
Max скорост на вятъра 16.6 km/h на 09 в 19:20
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 246°(ЗЮЗ) на 09 в 15:23
Max индекс на топлината 23.9°C на 09 в 16:53

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.2°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 15.5°C
Усреднена атм. налягане 1015.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.1 km/h
Усреднена посока навятъра 229° (ЮЗ)
Месечни валежи 7.0 mm
Годишни Валежи 514.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 23:52
Max. температура 17.7°C на 10 в 14:59
Min. температура 14.9°C на 10 в 23:46
Max. влажност 99% на 10 в 12:01
Min. влажност 92% на 10 в 15:20
Max. атм. налягане 1018.5 mb на 10 в 00:01
Min. атм. налягане 1011.1 mb на 10 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 10 в 14:16
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 232°(ЮЗ) на 10 в 14:15
Max индекс на топлината 17.7°C на 10 в 14:59

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.7°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 14.0°C
Усреднена атм. налягане 1012.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.5 km/h
Усреднена посока навятъра 257° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 8.0 mm
Годишни Валежи 515.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 11 в 09:39
Max. температура 19.3°C на 11 в 19:19
Min. температура 12.7°C на 11 в 04:29
Max. влажност 98% на 11 в 02:55
Min. влажност 76% на 11 в 13:46
Max. атм. налягане 1016.0 mb на 11 в 23:59
Min. атм. налягане 1010.3 mb на 11 в 02:15
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 16:00
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 244°(ЗЮЗ) на 11 в 16:18
Max индекс на топлината 19.3°C на 11 в 19:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.4°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1020.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 314° (СЗ)
Месечни валежи 8.0 mm
Годишни Валежи 515.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 18.6°C на 12 в 13:43
Min. температура 12.7°C на 12 в 06:09
Max. влажност 95% на 12 в 02:21
Min. влажност 70% на 12 в 13:52
Max. атм. налягане 1025.8 mb на 12 в 23:59
Min. атм. налягане 1015.9 mb на 12 в 00:04
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 12 в 15:49
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 345°(ССЗ) на 12 в 18:09
Max индекс на топлината 18.6°C на 12 в 13:43

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 12.3°C
Усреднена атм. налягане 1027.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.6 km/h
Усреднена посока навятъра 346° (ССЗ)
Месечни валежи 8.0 mm
Годишни Валежи 515.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 22.0°C на 13 в 18:46
Min. температура 13.0°C на 13 в 07:03
Max. влажност 91% на 13 в 05:04
Min. влажност 58% на 13 в 18:55
Max. атм. налягане 1027.9 mb на 13 в 10:21
Min. атм. налягане 1025.8 mb на 13 в 00:01
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 13 в 14:11
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 346°(ССЗ) на 13 в 14:45
Max индекс на топлината 24.6°C на 13 в 17:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.3°C
Усреднена влажност 79%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1025.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.9 km/h
Усреднена посока навятъра 340° (ССЗ)
Месечни валежи 8.0 mm
Годишни Валежи 515.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 24.1°C на 14 в 17:36
Min. температура 9.5°C на 14 в 06:14
Max. влажност 96% на 14 в 07:03
Min. влажност 55% на 14 в 17:40
Max. атм. налягане 1027.6 mb на 14 в 02:04
Min. атм. налягане 1021.8 mb на 14 в 22:51
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 14 в 12:42
Maxскорост на поривите 14.8 km/h от 338°(ССЗ) на 14 в 10:21
Max индекс на топлината 25.4°C на 14 в 17:36
24 Hour Graph of this day is not available (20190714.gif)15 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 13.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.7 km/h
Усреднена посока навятъра 320° (СЗ)
Месечни валежи 8.0 mm
Годишни Валежи 515.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 23.2°C на 15 в 17:02
Min. температура 10.6°C на 15 в 05:17
Max. влажност 97% на 15 в 08:41
Min. влажност 60% на 15 в 17:06
Max. атм. налягане 1021.9 mb на 15 в 00:49
Min. атм. налягане 1018.9 mb на 15 в 17:43
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 15 в 19:25
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 289°(ЗСЗ) на 15 в 20:48
Max индекс на топлината 24.8°C на 15 в 17:03

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 16.6°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 14.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.9 km/h
Усреднена посока навятъра 248° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 8.0 mm
Годишни Валежи 515.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 20.7°C на 16 в 14:29
Min. температура 12.9°C на 16 в 05:55
Max. влажност 98% на 16 в 07:09
Min. влажност 59% на 16 в 14:33
Max. атм. налягане 1019.5 mb на 16 в 00:30
Min. атм. налягане 1015.0 mb на 16 в 23:55
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 16 в 18:14
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 16 в 15:19
Max индекс на топлината 24.5°C на 16 в 14:33

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.8°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 14.2°C
Усреднена атм. налягане 1009.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 18.1 km/h
Усреднена посока навятъра 233° (ЮЗ)
Месечни валежи 12.8 mm
Годишни Валежи 520.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 10:36
Max. температура 18.6°C на 17 в 15:42
Min. температура 14.1°C на 17 в 23:59
Max. влажност 97% на 17 в 12:57
Min. влажност 71% на 17 в 17:54
Max. атм. налягане 1015.0 mb на 17 в 00:03
Min. атм. налягане 1007.2 mb на 17 в 14:05
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 17 в 13:41
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 227°(ЮЗ) на 17 в 13:47
Max индекс на топлината 18.6°C на 17 в 15:42

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Юли Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 15.3°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 12.5°C
Усреднена атм. налягане 1009.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 9.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.4 km/h
Усреднена посока навятъра 256° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 13.0 mm
Годишни Валежи 520.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 18 в 05:00
Max. температура 19.0°C на 18 в 13:55
Min. температура 12.4°C на 18 в 06:30
Max. влажност 95% на 18 в 07:12
Min. влажност 68% на 18 в 14:23
Max. атм. налягане 1009.7 mb на 18 в 14:25
Min. атм. налягане 1008.4 mb на 18 в 23:59
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 18 в 12:51
Maxскорост на поривите 35.2 km/h от 259°(З) на 18 в 10:47
Max индекс на топлината 19.0°C на 18 в 13:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Юли 2019 до днес 18
Усреднена температура 15.6°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 12.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.3 km/h
Усреднена посока навятъра 266° (З)
Месечни валежи 13.0 mm
Годишни Валежи 520.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 10:36
Max. температура 24.1°C на 14 в 17:36
Min. температура 7.1°C на 04 в 04:45
Max. влажност 99% на 10 в 12:01
Min. влажност 46% на 03 в 17:31
Max. атм. налягане 1031.1 mb на 03 в 11:01
Min. атм. налягане 1007.2 mb на 17 в 14:05
Max скорост на вятъра 22.2 kmh от 262°(З) на 18 в 12:51
Maxскорост на поривите 38.9 km/h от 225°(ЮЗ) на 17 в 13:47
Max индекс на топлината 25.4°C на 14 в 17:36
Growing degrees days :108.6GDD
Corn growing degrees days:419.1 GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 05:18hrs ET :4.2 mm 1069.0 W/mВ 7.4 uv
02 00:42hrs ET :3.1 mm 1320.0 W/mВ 8.1 uv
03 08:36hrs ET :4.3 mm 1030.0 W/mВ 6.5 uv
04 04:12hrs ET :3.3 mm 925.0 W/mВ 6.1 uv
05 02:42hrs ET :2.7 mm 949.0 W/mВ 7.2 uv
06 00:00hrs ET :1.2 mm 452.0 W/mВ 4.0 uv
07 02:36hrs ET :3.4 mm 905.0 W/mВ 5.9 uv
08 00:30hrs ET :2.7 mm 687.0 W/mВ 5.7 uv
09 05:06hrs ET :3.8 mm 1118.0 W/mВ 7.0 uv
10 00:00hrs ET :1.4 mm 554.0 W/mВ 3.5 uv
11 01:48hrs ET :2.5 mm 1085.0 W/mВ 6.6 uv
12 00:24hrs ET :2.3 mm 1121.0 W/mВ 6.7 uv
13 05:06hrs ET :3.6 mm 991.0 W/mВ 6.8 uv
14 07:24hrs ET :4.5 mm 1104.0 W/mВ 6.8 uv
15 02:00hrs ET :2.8 mm 1055.0 W/mВ 6.2 uv
16 03:18hrs ET :3.5 mm 947.0 W/mВ 5.8 uv
17 01:00hrs ET :2.3 mm 969.0 W/mВ 5.3 uv
18 01:54hrs ET :2.9 mm 1072.0 W/mВ 6.3 uv


Превалявания Общо
00.2 mm на 1
00.2 mm на 5
03.6 mm на 6
03.0 mm на 10
01.0 mm на 11
04.8 mm на 17
00.2 mm на 18