^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Май 20191 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 6.4°C
Усреднена атм. налягане 1018.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.4 km/h
Усреднена посока навятъра 250° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 398.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 21:57
Max. температура 12.7°C на 01 в 12:22
Min. температура 2.8°C на 01 в 06:01
Max. влажност 98% на 01 в 07:25
Min. влажност 72% на 01 в 16:28
Max. атм. налягане 1019.8 mb на 01 в 00:38
Min. атм. налягане 1018.0 mb на 01 в 16:44
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 01 в 15:58
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 223°(ЮЗ) на 01 в 16:08
Max индекс на топлината 12.7°C на 01 в 12:22

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.4°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 7.9°C
Усреднена атм. налягане 1017.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.9 km/h
Усреднена посока навятъра 254° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 398.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 02 в 23:59
Max. температура 14.5°C на 02 в 18:54
Min. температура 7.3°C на 02 в 03:48
Max. влажност 95% на 02 в 00:50
Min. влажност 70% на 02 в 19:03
Max. атм. налягане 1018.4 mb на 02 в 23:32
Min. атм. налягане 1015.9 mb на 02 в 16:53
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 01 в 00:35
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 265°(З) на 02 в 00:20
Max индекс на топлината 14.5°C на 02 в 18:54

Натиснете тук за 24 часова графика за деня3 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 1019.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.2 km/h
Усреднена посока навятъра 8° (С)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 398.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 03 в 23:59
Max. температура 12.4°C на 03 в 15:05
Min. температура 6.0°C на 03 в 23:59
Max. влажност 94% на 03 в 05:22
Min. влажност 53% на 03 в 16:28
Max. атм. налягане 1023.0 mb на 03 в 23:59
Min. атм. налягане 1018.2 mb на 03 в 02:13
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 03 в 19:57
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 348°(ССЗ) на 03 в 15:12
Max индекс на топлината 12.4°C на 03 в 15:05
24 Hour Graph of this day is not available (20190503.gif)4 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.8°C
Усреднена влажност 68%
Усреднена точка на оросяване 1.9°C
Усреднена атм. налягане 1027.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 28° (ССИ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 398.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 04 в 23:59
Max. температура 13.1°C на 04 в 16:08
Min. температура 2.7°C на 04 в 06:43
Max. влажност 88% на 04 в 06:51
Min. влажност 42% на 04 в 17:50
Max. атм. налягане 1030.3 mb на 04 в 23:57
Min. атм. налягане 1023.1 mb на 04 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 04 в 09:14
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 028°(ССИ) на 04 в 09:13
Max индекс на топлината 13.1°C на 04 в 16:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня5 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 71%
Усреднена точка на оросяване 2.8°C
Усреднена атм. налягане 1028.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 5.1 km/h
Усреднена посока навятъра 15° (ССИ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 398.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 15.4°C на 05 в 16:12
Min. температура 1.3°C на 05 в 06:26
Max. влажност 94% на 05 в 07:06
Min. влажност 46% на 05 в 16:46
Max. атм. налягане 1030.4 mb на 05 в 00:53
Min. атм. налягане 1026.0 mb на 05 в 23:59
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 05 в 13:18
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 035°(СИ) на 05 в 13:34
Max индекс на топлината 15.4°C на 05 в 16:12

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.4°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 3.8°C
Усреднена атм. налягане 1022.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.5 km/h
Усреднена посока навятъра 341° (ССЗ)
Месечни валежи 0.4 mm
Годишни Валежи 398.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 06 в 23:59
Max. температура 14.0°C на 06 в 14:46
Min. температура 3.3°C на 06 в 06:28
Max. влажност 91% на 06 в 07:23
Min. влажност 56% на 06 в 19:09
Max. атм. налягане 1026.0 mb на 06 в 00:16
Min. атм. налягане 1018.2 mb на 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 7.4 km/h на 06 в 14:19
Maxскорост на поривите 9.3 km/h от 341°(ССЗ) на 06 в 22:06
Max индекс на топлината 14.0°C на 06 в 14:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 5.7°C
Усреднена атм. налягане 1010.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 95° (И)
Месечни валежи 0.6 mm
Годишни Валежи 398.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 15:28
Max. температура 12.8°C на 07 в 13:16
Min. температура 4.6°C на 07 в 06:42
Max. влажност 92% на 07 в 07:31
Min. влажност 69% на 07 в 13:29
Max. атм. налягане 1018.2 mb на 07 в 00:01
Min. атм. налягане 1000.1 mb на 07 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 07 в 12:50
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 171°(Ю) на 07 в 14:09
Max индекс на топлината 12.8°C на 07 в 13:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 83%
Усреднена точка на оросяване 5.7°C
Усреднена атм. налягане 995.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 10.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 16.8 km/h
Усреднена посока навятъра 27° (ССИ)
Месечни валежи 0.6 mm
Годишни Валежи 398.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 08 в 23:59
Max. температура 11.4°C на 08 в 17:46
Min. температура 6.4°C на 08 в 07:05
Max. влажност 92% на 08 в 06:16
Min. влажност 70% на 08 в 17:50
Max. атм. налягане 1000.1 mb на 08 в 00:01
Min. атм. налягане 992.7 mb на 08 в 10:28
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 08 в 16:53
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 026°(ССИ) на 08 в 18:34
Max индекс на топлината 11.4°C на 08 в 17:46

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 74%
Усреднена точка на оросяване 4.0°C
Усреднена атм. налягане 1001.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.7 km/h
Усреднена посока навятъра 288° (ЗСЗ)
Месечни валежи 0.6 mm
Годишни Валежи 398.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 09 в 23:59
Max. температура 13.5°C на 09 в 16:17
Min. температура 4.2°C на 09 в 23:36
Max. влажност 92% на 09 в 22:59
Min. влажност 53% на 09 в 16:19
Max. атм. налягане 1004.9 mb на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 998.8 mb на 09 в 00:06
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 09 в 14:11
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 267°(З) на 09 в 14:10
Max индекс на топлината 13.5°C на 09 в 16:17

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 7.9°C
Усреднена влажност 82%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 1008.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 306° (СЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 10 в 14:31
Max. температура 15.4°C на 10 в 15:18
Min. температура 1.4°C на 10 в 02:10
Max. влажност 97% на 10 в 08:19
Min. влажност 53% на 10 в 15:21
Max. атм. налягане 1015.0 mb на 10 в 23:53
Min. атм. налягане 1004.9 mb на 10 в 00:12
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 10 в 16:37
Maxскорост на поривите 24.1 km/h от 265°(З) на 10 в 16:37
Max индекс на топлината 15.4°C на 10 в 15:18

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.8°C
Усреднена влажност 69%
Усреднена точка на оросяване 4.1°C
Усреднена атм. налягане 1025.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.3 km/h
Усреднена посока навятъра 349° (ССЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 11 в 23:59
Max. температура 16.4°C на 11 в 17:27
Min. температура 4.9°C на 11 в 05:47
Max. влажност 91% на 11 в 06:36
Min. влажност 40% на 11 в 17:09
Max. атм. налягане 1032.5 mb на 11 в 23:59
Min. атм. налягане 1015.0 mb на 11 в 00:05
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 11 в 19:00
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 223°(ЮЗ) на 11 в 18:57
Max индекс на топлината 16.4°C на 11 в 17:27

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.9°C
Усреднена влажност 70%
Усреднена точка на оросяване 5.2°C
Усреднена атм. налягане 1033.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.3 km/h
Усреднена посока навятъра 181° (Ю)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 12 в 23:59
Max. температура 18.6°C на 12 в 16:31
Min. температура 3.2°C на 12 в 02:09
Max. влажност 94% на 12 в 05:23
Min. влажност 45% на 12 в 17:03
Max. атм. налягане 1034.4 mb на 12 в 23:43
Min. атм. налягане 1032.4 mb на 12 в 00:15
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 12 в 17:39
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 182°(Ю) на 12 в 17:40
Max индекс на топлината 18.6°C на 12 в 16:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.8°C
Усреднена влажност 66%
Усреднена точка на оросяване 6.2°C
Усреднена атм. налягане 1034.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.8 km/h
Усреднена посока навятъра 171° (Ю)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 13 в 23:59
Max. температура 19.9°C на 13 в 15:20
Min. температура 5.9°C на 13 в 02:16
Max. влажност 88% на 13 в 07:09
Min. влажност 40% на 13 в 16:05
Max. атм. налягане 1035.2 mb на 13 в 09:16
Min. атм. налягане 1033.5 mb на 13 в 17:04
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 13 в 17:08
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 185°(Ю) на 13 в 16:33
Max индекс на топлината 19.9°C на 13 в 15:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 65%
Усреднена точка на оросяване 5.5°C
Усреднена атм. налягане 1029.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.0 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 20.3°C на 14 в 14:05
Min. температура 3.0°C на 14 в 04:30
Max. влажност 93% на 14 в 06:41
Min. влажност 34% на 14 в 17:14
Max. атм. налягане 1034.0 mb на 14 в 01:13
Min. атм. налягане 1025.7 mb на 14 в 22:16
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 14 в 16:27
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 175°(Ю) на 14 в 16:26
Max индекс на топлината 25.2°C на 14 в 14:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 73%
Усреднена точка на оросяване 7.6°C
Усреднена атм. налягане 1022.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.6 km/h
Усреднена посока навятъра 168° (ЮЮИ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 20.6°C на 15 в 15:22
Min. температура 3.9°C на 15 в 05:52
Max. влажност 96% на 15 в 07:03
Min. влажност 52% на 15 в 18:02
Max. атм. налягане 1026.2 mb на 15 в 00:19
Min. атм. налягане 1020.1 mb на 15 в 21:04
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 15 в 16:01
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 176°(Ю) на 15 в 16:13
Max индекс на топлината 25.0°C на 15 в 15:28

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.6°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 8.4°C
Усреднена атм. налягане 1017.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.2 km/h
Усреднена посока навятъра 196° (ЮЮЗ)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 16 в 23:59
Max. температура 18.1°C на 16 в 15:29
Min. температура 8.7°C на 16 в 06:14
Max. влажност 93% на 16 в 07:29
Min. влажност 54% на 16 в 15:30
Max. атм. налягане 1021.0 mb на 16 в 00:18
Min. атм. налягане 1015.3 mb на 16 в 19:33
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 16 в 15:36
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 221°(ЮЗ) на 16 в 15:47
Max индекс на топлината 18.1°C на 16 в 15:29

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.3°C
Усреднена влажност 78%
Усреднена точка на оросяване 8.2°C
Усреднена атм. налягане 1014.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.3 km/h
Усреднена посока навятъра 177° (Ю)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 17 в 23:59
Max. температура 17.9°C на 17 в 14:49
Min. температура 6.5°C на 17 в 02:33
Max. влажност 96% на 17 в 08:07
Min. влажност 43% на 17 в 16:41
Max. атм. налягане 1015.4 mb на 17 в 00:01
Min. атм. налягане 1013.1 mb на 17 в 17:52
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 17 в 17:52
Maxскорост на поривите 20.4 km/h от 045°(СИ) на 17 в 16:59
Max индекс на топлината 17.9°C на 17 в 14:49

Натиснете тук за 24 часова графика за деня18 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.5°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 8.1°C
Усреднена атм. налягане 1011.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.3 km/h
Усреднена посока навятъра 4° (С)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 18 в 23:59
Max. температура 14.3°C на 18 в 13:51
Min. температура 9.8°C на 18 в 06:15
Max. влажност 87% на 18 в 09:32
Min. влажност 70% на 18 в 14:10
Max. атм. налягане 1013.2 mb на 18 в 00:01
Min. атм. налягане 1011.0 mb на 18 в 13:43
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 18 в 14:07
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 021°(ССИ) на 18 в 13:40
Max индекс на топлината 14.3°C на 18 в 13:51

Натиснете тук за 24 часова графика за деня19 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.6°C
Усреднена влажност 76%
Усреднена точка на оросяване 7.4°C
Усреднена атм. налягане 1013.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.9 km/h
Усреднена посока навятъра 359° (С)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 19 в 23:59
Max. температура 15.7°C на 19 в 15:36
Min. температура 8.1°C на 19 в 23:59
Max. влажност 91% на 19 в 04:46
Min. влажност 59% на 19 в 15:38
Max. атм. налягане 1015.9 mb на 19 в 23:59
Min. атм. налягане 1012.4 mb на 19 в 02:50
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 19 в 13:44
Maxскорост на поривите 22.2 km/h от 011°(С) на 19 в 14:09
Max индекс на топлината 15.7°C на 19 в 15:36

Натиснете тук за 24 часова графика за деня20 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 10.0°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1017.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.3 km/h
Усреднена посока навятъра 9° (С)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 20 в 23:59
Max. температура 16.0°C на 20 в 15:25
Min. температура 1.2°C на 20 в 06:12
Max. влажност 98% на 20 в 07:28
Min. влажност 57% на 20 в 18:37
Max. атм. налягане 1019.8 mb на 20 в 23:57
Min. атм. налягане 1015.7 mb на 20 в 03:21
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 20 в 14:02
Maxскорост на поривите 16.7 km/h от 011°(С) на 20 в 12:53
Max индекс на топлината 16.0°C на 20 в 15:25

Натиснете тук за 24 часова графика за деня21 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.3°C
Усреднена влажност 75%
Усреднена точка на оросяване 6.6°C
Усреднена атм. налягане 1020.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.5 km/h
Усреднена посока навятъра 274° (З)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 21 в 23:59
Max. температура 18.1°C на 21 в 15:20
Min. температура 3.6°C на 21 в 03:42
Max. влажност 96% на 21 в 07:06
Min. влажност 45% на 21 в 14:48
Max. атм. налягане 1021.0 mb на 21 в 10:10
Min. атм. налягане 1019.7 mb на 21 в 00:06
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 21 в 17:24
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 254°(ЗЮЗ) на 21 в 14:35
Max индекс на топлината 18.1°C на 21 в 15:20

Натиснете тук за 24 часова графика за деня22 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.5°C
Усреднена влажност 80%
Усреднена точка на оросяване 9.0°C
Усреднена атм. налягане 1019.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 1.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 3.8 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 0.8 mm
Годишни Валежи 398.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 22 в 23:59
Max. температура 16.3°C на 22 в 15:16
Min. температура 7.8°C на 22 в 05:06
Max. влажност 94% на 22 в 01:39
Min. влажност 65% на 22 в 17:20
Max. атм. налягане 1020.9 mb на 22 в 00:02
Min. атм. налягане 1017.1 mb на 22 в 23:59
Max скорост на вятъра 9.3 km/h на 22 в 11:48
Maxскорост на поривите 13.0 km/h от 259°(З) на 22 в 21:39
Max индекс на топлината 16.3°C на 22 в 15:16

Натиснете тук за 24 часова графика за деня23 Май Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 12.2°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 10.7°C
Усреднена атм. налягане 1016.9 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.8 km/h
Усреднена посока навятъра 259° (З)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 401.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 23 в 08:35
Max. температура 15.1°C на 23 в 18:01
Min. температура 9.8°C на 23 в 06:32
Max. влажност 96% на 23 в 23:59
Min. влажност 81% на 23 в 00:14
Max. атм. налягане 1018.4 mb на 23 в 22:18
Min. атм. налягане 1016.0 mb на 23 в 06:33
Max скорост на вятъра 11.1 km/h на 23 в 18:57
Maxскорост на поривите 18.5 km/h от 259°(З) на 23 в 18:59
Max индекс на топлината 15.1°C на 23 в 18:00

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Май 2019 до днес 23
Усреднена температура 10.3°C
Усреднена влажност 77%
Усреднена точка на оросяване 6.1°C
Усреднена атм. налягане 1018.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.1 km/h
Усреднена посока навятъра 298° (ЗСЗ)
Месечни валежи 3.6 mm
Годишни Валежи 401.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 23 в 08:35
Max. температура 20.6°C на 15 в 15:22
Min. температура 1.2°C на 20 в 06:12
Max. влажност 98% на 20 в 07:28
Min. влажност 34% на 14 в 17:14
Max. атм. налягане 1035.2 mb на 13 в 09:16
Min. атм. налягане 992.7 mb на 08 в 10:28
Max скорост на вятъра 24.1 kmh от 247°(ЗЮЗ) на 01 в 15:58
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 248°(ЗЮЗ) на 01 в 16:08
Max индекс на топлината 25.2°C на 14 в 14:14
Growing degrees days :66.3GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 01:12hrs ET :1.8 mm 977.0 W/mВ 4.1 uv
02 00:24hrs ET :1.6 mm 882.0 W/mВ 3.9 uv
03 04:30hrs ET :2.6 mm 1223.0 W/mВ 5.5 uv
04 06:48hrs ET :2.7 mm 993.0 W/mВ 4.3 uv
05 05:18hrs ET :2.5 mm 923.0 W/mВ 4.4 uv
06 00:54hrs ET :2.2 mm 684.0 W/mВ 3.2 uv
07 00:12hrs ET :1.7 mm 575.0 W/mВ 2.7 uv
08 00:18hrs ET :1.7 mm 682.0 W/mВ 2.7 uv
09 05:12hrs ET :2.5 mm 1109.0 W/mВ 4.3 uv
10 01:36hrs ET :1.9 mm 1095.0 W/mВ 4.1 uv
11 06:30hrs ET :3.2 mm 1000.0 W/mВ 4.6 uv
12 04:36hrs ET :3.4 mm 928.0 W/mВ 3.8 uv
13 06:30hrs ET :4.3 mm 907.0 W/mВ 5.3 uv
14 05:54hrs ET :3.9 mm 977.0 W/mВ 5.2 uv
15 03:30hrs ET :3.3 mm 1081.0 W/mВ 5.4 uv
16 00:06hrs ET :1.9 mm 671.0 W/mВ 3.1 uv
17 03:06hrs ET :3.3 mm 1028.0 W/mВ 4.4 uv
18 00:00hrs ET :1.9 mm 649.0 W/mВ 3.6 uv
19 02:54hrs ET :2.9 mm 1072.0 W/mВ 5.0 uv
20 02:30hrs ET :2.0 mm 1174.0 W/mВ 5.1 uv
21 07:00hrs ET :3.3 mm 1004.0 W/mВ 5.4 uv
22 00:24hrs ET :1.7 mm 462.0 W/mВ 4.2 uv
23 00:12hrs ET :1.4 mm 316.0 W/mВ 2.4 uv


Превалявания Общо
00.4 mm на 1
00.2 mm на 7
00.2 mm на 10
02.8 mm на 23