^^

Daily / Monthly Weather History From This Station


Изберете справка и потвърдете:

Дневни справки за месеца Ноември 20191 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 11.2°C
Усреднена влажност 98%
Усреднена точка на оросяване 10.9°C
Усреднена атм. налягане 988.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.5 km/h
Усреднена посока навятъра 230° (ЮЗ)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 1069.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 01 в 22:19
Max. температура 12.4°C на 01 в 16:55
Min. температура 8.7°C на 01 в 23:03
Max. влажност 99% на 01 в 14:17
Min. влажност 96% на 01 в 23:50
Max. атм. налягане 1000.9 mb на 01 в 00:01
Min. атм. налягане 975.8 mb на 01 в 00:00
Max скорост на вятъра 27.8 km/h на 01 в 19:32
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 264°(З) на 01 в 19:44
Max индекс на топлината 12.4°C на 01 в 16:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня2 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 9.0°C
Усреднена влажност 97%
Усреднена точка на оросяване 8.7°C
Усреднена атм. налягане 974.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 8.5 km/h
Усреднена посока навятъра 264° (З)
Месечни валежи 12.0 mm
Годишни Валежи 1069.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 02 в 09:29
Max. температура 10.1°C на 02 в 07:10
Min. температура 8.1°C на 02 в 03:37
Max. влажност 98% на 02 в 08:34
Min. влажност 96% на 02 в 02:00
Max. атм. налягане 980.9 mb на 02 в 02:00
Min. атм. налягане 973.8 mb на 02 в 06:40
Max скорост на вятъра 13.0 km/h на 02 в 08:41
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 278°(З) на 02 в 07:52
Max индекс на топлината 10.1°C на 02 в 07:08
24 Hour Graph of this day is not available (20191102.gif)3 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.5°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 7.8°C
Усреднена атм. налягане 981.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.7 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.6 km/h
Усреднена посока навятъра 254° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 20.8 mm
Годишни Валежи 1078.6 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 03 в 19:51
Max. температура 10.8°C на 03 в 10:57
Min. температура 4.7°C на 03 в 23:59
Max. влажност 100% на 03 в 19:08
Min. влажност 91% на 03 в 11:06
Max. атм. налягане 983.7 mb на 03 в 08:34
Min. атм. налягане 978.6 mb на 03 в 23:46
Max скорост на вятъра 18.5 km/h на 03 в 14:58
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 270°(З) на 03 в 12:53
Max индекс на топлината 10.8°C на 03 в 10:57
24 Hour Graph of this day is not available (20191103.gif)4 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.0°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 7.1°C
Усреднена атм. налягане 987.7 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.2 km/h
Усреднена посока навятъра 3° (С)
Месечни валежи 21.2 mm
Годишни Валежи 1079.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 04 в 00:40
Max. температура 11.3°C на 04 в 14:49
Min. температура 3.8°C на 04 в 03:41
Max. влажност 98% на 04 в 11:48
Min. влажност 85% на 04 в 14:46
Max. атм. налягане 1001.6 mb на 04 в 23:59
Min. атм. налягане 978.7 mb на 04 в 00:56
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 04 в 15:05
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 022°(ССИ) на 04 в 14:26
Max индекс на топлината 11.3°C на 04 в 14:49
24 Hour Graph of this day is not available (20191104.gif)5 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 8.1°C
Усреднена влажност 87%
Усреднена точка на оросяване 6.0°C
Усреднена атм. налягане 1009.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 4.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 7.9 km/h
Усреднена посока навятъра 1° (С)
Месечни валежи 21.2 mm
Годишни Валежи 1079.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 05 в 23:59
Max. температура 10.4°C на 05 в 12:11
Min. температура 0.5°C на 05 в 23:54
Max. влажност 98% на 05 в 05:32
Min. влажност 78% на 05 в 14:57
Max. атм. налягане 1011.6 mb на 05 в 18:39
Min. атм. налягане 1001.6 mb на 05 в 00:01
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 05 в 04:45
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 05°(С) на 05 в 04:44
Max индекс на топлината 10.4°C на 05 в 12:11

Натиснете тук за 24 часова графика за деня6 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.3°C
Усреднена влажност 96%
Усреднена точка на оросяване 4.8°C
Усреднена атм. налягане 1000.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 3.5 km/h
Усреднена скорост на поривите 6.1 km/h
Усреднена посока навятъра 301° (ЗСЗ)
Месечни валежи 29.4 mm
Годишни Валежи 1087.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 06 в 21:55
Max. температура 7.8°C на 06 в 15:23
Min. температура 0.6°C на 06 в 00:20
Max. влажност 98% на 06 в 15:23
Min. влажност 93% на 06 в 20:57
Max. атм. налягане 1009.7 mb на 06 в 00:19
Min. атм. налягане 992.5 mb на 06 в 23:59
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 06 в 16:41
Maxскорост на поривите 29.6 km/h от 292°(ЗСЗ) на 06 в 16:40
Max индекс на топлината 7.8°C на 06 в 15:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня7 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.2°C
Усреднена влажност 92%
Усреднена точка на оросяване 4.9°C
Усреднена атм. налягане 998.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.5 km/h
Усреднена посока навятъра 1° (С)
Месечни валежи 30.4 mm
Годишни Валежи 1088.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 07 в 14:28
Max. температура 8.7°C на 07 в 14:23
Min. температура 4.4°C на 07 в 04:15
Max. влажност 100% на 07 в 03:20
Min. влажност 80% на 07 в 13:20
Max. атм. налягане 1009.0 mb на 07 в 23:55
Min. атм. налягане 990.7 mb на 07 в 02:36
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 07 в 14:25
Maxскорост на поривите 40.7 km/h от 011°(С) на 07 в 14:24
Max индекс на топлината 8.7°C на 07 в 14:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня8 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 3.9°C
Усреднена атм. налягане 1012.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 2.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 4.6 km/h
Усреднена посока навятъра 86° (И)
Месечни валежи 31.0 mm
Годишни Валежи 1088.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 08 в 23:59
Max. температура 9.9°C на 08 в 14:55
Min. температура 1.3°C на 08 в 08:04
Max. влажност 96% на 08 в 19:03
Min. влажност 76% на 08 в 15:00
Max. атм. налягане 1015.1 mb на 08 в 09:53
Min. атм. налягане 1005.0 mb на 08 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 08 в 23:49
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 181°(Ю) на 08 в 23:37
Max индекс на топлината 9.9°C на 08 в 14:55

Натиснете тук за 24 часова графика за деня9 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 6.3°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 4.7°C
Усреднена атм. налягане 1006.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 7.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 12.1 km/h
Усреднена посока навятъра 283° (ЗСЗ)
Месечни валежи 38.4 mm
Годишни Валежи 1096.2 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 09 в 16:09
Max. температура 11.0°C на 09 в 13:08
Min. температура 3.9°C на 09 в 22:55
Max. влажност 97% на 09 в 02:28
Min. влажност 70% на 09 в 13:52
Max. атм. налягане 1013.9 mb на 09 в 23:59
Min. атм. налягане 1000.7 mb на 09 в 02:32
Max скорост на вятъра 22.2 km/h на 09 в 01:47
Maxскорост на поривите 31.5 km/h от 297°(ЗСЗ) на 09 в 06:25
Max индекс на топлината 11.0°C на 09 в 13:08

Натиснете тук за 24 часова графика за деня10 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.8°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 2.9°C
Усреднена атм. налягане 1011.3 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.3 km/h
Усреднена посока навятъра 237° (ЗЮЗ)
Месечни валежи 46.2 mm
Годишни Валежи 1104.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 10 в 19:21
Max. температура 7.3°C на 10 в 19:59
Min. температура -0.1°C на 10 в 05:41
Max. влажност 99% на 10 в 15:41
Min. влажност 86% на 10 в 23:23
Max. атм. налягане 1018.0 mb на 10 в 07:38
Min. атм. налягане 1001.2 mb на 10 в 19:08
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 10 в 23:25
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 307°(СЗ) на 10 в 23:23
Max индекс на топлината 7.3°C на 10 в 19:57

Натиснете тук за 24 часова графика за деня11 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.9°C
Усреднена влажност 89%
Усреднена точка на оросяване 3.3°C
Усреднена атм. налягане 1006.0 mb
Усреднена скорост на вятъра 11.0 km/h
Усреднена скорост на поривите 17.6 km/h
Усреднена посока навятъра 280° (З)
Месечни валежи 52.0 mm
Годишни Валежи 1109.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 11 в 06:23
Max. температура 8.5°C на 11 в 12:23
Min. температура 3.2°C на 11 в 21:30
Max. влажност 93% на 11 в 23:56
Min. влажност 80% на 11 в 13:16
Max. атм. налягане 1007.1 mb на 11 в 07:15
Min. атм. налягане 1004.6 mb на 11 в 00:18
Max скорост на вятъра 25.9 km/h на 11 в 07:14
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 302°(ЗСЗ) на 11 в 06:24
Max индекс на топлината 8.5°C на 11 в 12:23

Натиснете тук за 24 часова графика за деня12 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.9°C
Усреднена влажност 85%
Усреднена точка на оросяване 2.6°C
Усреднена атм. налягане 1006.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.8 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.3 km/h
Усреднена посока навятъра 288° (ЗСЗ)
Месечни валежи 53.6 mm
Годишни Валежи 1111.4 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 12 в 05:23
Max. температура 9.2°C на 12 в 13:02
Min. температура 2.4°C на 12 в 06:53
Max. влажност 94% на 12 в 02:18
Min. влажност 69% на 12 в 14:41
Max. атм. налягане 1008.3 mb на 12 в 20:12
Min. атм. налягане 1005.3 mb на 12 в 06:40
Max скорост на вятъра 20.4 km/h на 11 в 00:26
Maxскорост на поривите 33.3 km/h от 295°(ЗСЗ) на 12 в 00:05
Max индекс на топлината 9.2°C на 12 в 13:02

Натиснете тук за 24 часова графика за деня13 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 95%
Усреднена точка на оросяване 3.7°C
Усреднена атм. налягане 993.6 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.4 km/h
Усреднена скорост на поривите 13.3 km/h
Усреднена посока навятъра 288° (ЗСЗ)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 1127.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 13 в 19:42
Max. температура 5.7°C на 13 в 05:26
Min. температура 2.3°C на 13 в 20:13
Max. влажност 100% на 13 в 21:41
Min. влажност 89% на 13 в 00:05
Max. атм. налягане 1006.4 mb на 13 в 00:10
Min. атм. налягане 987.3 mb на 13 в 14:24
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 13 в 23:03
Maxскорост на поривите 42.6 km/h от 035°(СИ) на 13 в 22:22
Max индекс на топлината 5.7°C на 13 в 05:26

Натиснете тук за 24 часова графика за деня14 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 88%
Усреднена точка на оросяване 2.7°C
Усреднена атм. налягане 1010.5 mb
Усреднена скорост на вятъра 8.9 km/h
Усреднена скорост на поривите 14.8 km/h
Усреднена посока навятъра 6° (С)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 1127.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 14 в 23:59
Max. температура 7.2°C на 14 в 13:31
Min. температура 3.2°C на 14 в 06:01
Max. влажност 93% на 14 в 06:18
Min. влажност 76% на 14 в 13:54
Max. атм. налягане 1018.8 mb на 14 в 23:55
Min. атм. налягане 994.8 mb на 14 в 00:01
Max скорост на вятъра 24.1 km/h на 13 в 00:03
Maxскорост на поривите 37.0 km/h от 360°(С) на 14 в 14:48
Max индекс на топлината 7.2°C на 14 в 13:31

Натиснете тук за 24 часова графика за деня15 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 4.5°C
Усреднена влажност 84%
Усреднена точка на оросяване 2.0°C
Усреднена атм. налягане 1018.4 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.2 km/h
Усреднена скорост на поривите 11.3 km/h
Усреднена посока навятъра 357° (С)
Месечни валежи 69.2 mm
Годишни Валежи 1127.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.0 mm на 15 в 23:59
Max. температура 7.8°C на 15 в 14:15
Min. температура 2.3°C на 15 в 21:55
Max. влажност 91% на 15 в 09:55
Min. влажност 69% на 15 в 15:25
Max. атм. налягане 1020.3 mb на 15 в 10:53
Min. атм. налягане 1015.8 mb на 15 в 23:59
Max скорост на вятъра 14.8 km/h на 15 в 03:49
Maxскорост на поривите 25.9 km/h от 355°(С) на 15 в 03:58
Max индекс на топлината 7.8°C на 15 в 14:14

Натиснете тук за 24 часова графика за деня16 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 3.2°C
Усреднена влажност 94%
Усреднена точка на оросяване 2.3°C
Усреднена атм. налягане 1011.8 mb
Усреднена скорост на вятъра 0.3 km/h
Усреднена скорост на поривите 1.0 km/h
Усреднена посока навятъра 355° (С)
Месечни валежи 70.0 mm
Годишни Валежи 1127.8 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 16 в 23:35
Max. температура 7.0°C на 16 в 15:07
Min. температура -0.1°C на 16 в 06:58
Max. влажност 98% на 16 в 20:56
Min. влажност 86% на 16 в 00:42
Max. атм. налягане 1015.7 mb на 16 в 00:01
Min. атм. налягане 1009.9 mb на 16 в 16:25
Max скорост на вятъра 3.7 km/h на 16 в 23:51
Maxскорост на поривите 5.6 km/h от 360°(С) на 16 в 23:58
Max индекс на топлината 7.0°C на 16 в 15:07

Натиснете тук за 24 часова графика за деня17 Ноември Усреднени и крайни стойности
Усреднена температура 5.4°C
Усреднена влажност 90%
Усреднена точка на оросяване 3.8°C
Усреднена атм. налягане 1018.1 mb
Усреднена скорост на вятъра 6.1 km/h
Усреднена скорост на поривите 10.9 km/h
Усреднена посока навятъра 356° (С)
Месечни валежи 71.2 mm
Годишни Валежи 1129.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.2 mm на 17 в 04:18
Max. температура 8.6°C на 17 в 14:19
Min. температура 0.2°C на 17 в 23:59
Max. влажност 97% на 17 в 03:32
Min. влажност 76% на 17 в 15:33
Max. атм. налягане 1023.3 mb на 17 в 20:59
Min. атм. налягане 1011.5 mb на 17 в 00:06
Max скорост на вятъра 16.7 km/h на 17 в 14:26
Maxскорост на поривите 27.8 km/h от 021°(ССИ) на 17 в 14:24
Max индекс на топлината 8.6°C на 17 в 14:19

Натиснете тук за 24 часова графика за деняУсреднени и крайни стойности за месеца Ноември 2019 до днес 17
Усреднена температура 6.0°C
Усреднена влажност 91%
Усреднена точка на оросяване 4.7°C
Усреднена атм. налягане 1003.2 mb
Усреднена скорост на вятъра 5.6 km/h
Усреднена скорост на поривите 9.7 km/h
Усреднена посока навятъра 316° (СЗ)
Месечни валежи 71.2 mm
Годишни Валежи 1129.0 mm
Max. к-во дъжд за мин. 0.4 mm на 13 в 19:42
Max. температура 12.4°C на 01 в 16:55
Min. температура -0.1°C на 16 в 06:58
Max. влажност 100% на 13 в 21:41
Min. влажност 69% на 15 в 15:25
Max. атм. налягане 1023.3 mb на 17 в 20:59
Min. атм. налягане 973.8 mb на 02 в 06:40
Max скорост на вятъра 27.8 kmh от 252°(ЗЮЗ) на 01 в 19:32
Maxскорост на поривите 46.3 km/h от 293°(ЗСЗ) на 11 в 06:24
Max индекс на топлината 12.4°C на 01 в 16:55
Growing degrees days :0.0GDD


Ден, Слънч. часове, ET, Max Solar, UV
01 00:00hrs ET :0.4 mm 155.0 W/mВ 0.9 uv
02 00:06hrs ET :0.2 mm 0.0 W/mВ 0.0 uv
03 01:00hrs ET :0.5 mm 156.0 W/mВ 0.8 uv
04 00:42hrs ET :0.4 mm 401.0 W/mВ 1.0 uv
05 00:30hrs ET :0.2 mm 267.0 W/mВ 0.9 uv
06 02:06hrs ET :0.6 mm 197.0 W/mВ 0.8 uv
07 02:18hrs ET :0.4 mm 436.0 W/mВ 1.0 uv
08 02:18hrs ET :0.9 mm 353.0 W/mВ 1.0 uv
09 00:12hrs ET :0.3 mm 434.0 W/mВ 0.9 uv
10 01:54hrs ET :0.9 mm 142.0 W/mВ 0.8 uv
11 03:06hrs ET :0.8 mm 476.0 W/mВ 1.0 uv
12 00:06hrs ET :0.2 mm 392.0 W/mВ 0.9 uv
13 02:36hrs ET :0.7 mm 104.0 W/mВ 0.6 uv
14 03:12hrs ET :0.6 mm 301.0 W/mВ 0.8 uv
15 00:30hrs ET :0.2 mm 297.0 W/mВ 0.9 uv
16 02:48hrs ET :0.4 mm 113.0 W/mВ 0.6 uv
17 00:00hrs ET :0.0 mm 292.0 W/mВ 0.8 uv


Превалявания Общо
12.0 mm на 1
08.8 mm на 3
00.4 mm на 4
08.2 mm на 6
01.0 mm на 7
00.6 mm на 8
07.4 mm на 9
07.8 mm на 10
05.8 mm на 11
01.6 mm на 12
15.6 mm на 13
00.8 mm на 16
01.2 mm на 17